Tjänster

Fabrik 5 erbjuder föreläsningar, utbildningar, workshops och kartläggningar inom jämlikhet, normer och inkludering, kopplat till gällande diskrimineringslagstiftning.
Ni får kunskap och metoder för att synliggöra exkluderande normer och beteenden i er verksamhet samt verktyg för att arbeta mer inkluderande och normkreativt. Alla föreläsningar och utbildningar utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att ni får kunskap om hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder samverkar och kan påverka varandra. (Läs mer om intersektionalitet hos Jämställdhetsmyndigheten här.)

Fabrik 5 skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för just er, baserat på era tidigare kunskaper och de förutsättningar som råder i er verksamhet. Genom inspirerande och underhållande föreläsningar skapas motivation och en gemensam kunskapsbas för arbetsmiljöer som lever sina värdegrunder och likabehandlingspolicies i praktiken.

Exempel på tjänster:

Föreläsning: Varför gör vi på detta viset?

En underhållande och kunskapsfylld föreläsning om hur vi reproducerar normer och omedvetna fördomar, vilket kan skapa exkluderande och otrygga arbetsmiljöer.
Ni får en  gemensamt påfylld kunskapsbas kring hur normer och vårt bemötande fördelar makt och privilegier och riskerar att skapa exkludering på arbetsplatsen. Självklart ingår även metoder för att istället skapa inkludering och tryggare arbetsplatser för alla.
Ur innehållet:
Vad är normer och hur kan det kopplas till diskriminering?
Hur påverkar normer vårt agerande och bemötande?
Hur kan exkludering se ut i form av mikroaggressioner?
Vad är minoritetsstress och hur påverkar det personers arbete?

Föreläsning: Jämlikt ledarskap

Vad är att leda jämlikt och vilka värden kan vi öka genom att göra det? Hur kan vi som chefer och ledare motivera och stärka medarbetare för att skapa en mer jämlik arbetsplats? Hur jämlika är våra rekryteringsprocesser och arbetsbeskrivningar och vilka attityder och jargonger råder i vår organisation?
Genomgång av lagstiftning och policies som ligger till grund för en inkluderande arbetsplats och av aktiva åtgärder som krävs för att förebygga diskriminering och trakasserier.

Föreläsning: Normutmaningar i skola och utbildning

Tack vare lång erfarenhet från skolans värld är uppdrag inom utbildning alltid lite speciella för Fabrik 5. Med utgångspunkt i lagstiftning och läroplaner formar vi en gemensam förståelse och verktygslåda för hur arbetet med en normkreativ och inkluderande skola kan se ut och skapas.

Föreläsning: Normkreativ kommunikation

Med utbildning och erfarenhet både som journalist och bildpedagog finns stor kompetens inom språklig och visuell kommunikation. Fabrik 5 erbjuder allt från textanalyser till stöd i att ta fram metodmaterial, självfallet med utgångspunkt i det normkreativa.

Utbildningspaket

Paket för er som vill ta helhetsgrepp på organisationens jämlikhetsarbete.
Utbildningspaketet innehåller:
– Kartläggning: genom dokumentanalys och intervju kartlägger vi tidigare jämlikhetsarbete samt behov av kompetensutveckling.
– Utbildning bas: En inspirerande och motiverande grundutbildning kring normer, diskriminering och en inkluderande arbetsmiljö.
– Workshop: För att förankra och levandegöra jämlikhetsarbetet i organisationen arbetar vi gemensamt med metoder med syfte att öka jämlikheten och förebygga diskriminering.
– Rapport: Ni får en sammanfattande och framåtsyftande rapport med samtliga utbildningsmoment och tips och råd om hur ni kan fortsätta jämlikhetsarbetet.
– Tillval, utbildning fördjupning: Vid behov och önskemål finns möjlighet att välja till ytterligare utbildningsmoment som till exempel, Jämlikt ledarskap, Härskartekniker och bemötande, Förebygga sexuella trakasserier, Aktiva åtgärder.

Tidigare uppdrag i urval

 • Byggnads – Tvådelad utbildningsserie för alla regionsförbund.
 • Riksidrottsförbundet – Kartläggning av inkludering hos specialidrottsförbund. Samarbete med Add Gender.
 • Göteborgs Tekniska College – Föreläsning om normer inom utbildningsverksamhet.
 • Arenagruppen – Stöd i framtagande av likabehandlingsplan. Samarbete med Add Gender.
 • Tekniska Högskolans Studentkår (Kemisektionen) – Föreläsning och workshop om inkluderande mottagande.
 • IUC Stål & Verkstad – Föreläsningsfilm i fyra delar om jämlikhet, normer och bemötande.
 • Nordens Fotoskola – Föreläsning om normkritisk bildkommunikation
 • Region Västerbotten – Framtagande av ”Vår gemensamma kultur” i samarbete med Krux Ab.
 • Ahlsell – Föreläsning om Inkluderande ledarskap. Samarbete med Add Gender.
 • Dagens industri, bildredaktionen – Föreläsning Utmana din visuella kompetens.
 • Hässelby Villastads skola – Föreläsning om jämlikhet och digitalisering.
 • Sveriges Byggindustrier/Galaxen Bygg – Föreläsning Att bygga nya normer.
 • Midroc Automation – Föreläsning om att arbeta som kvinna i mansdominerade branscher.
 • Nira Dynamics – Föreläsning En jämlik arbetsplats.
 • Länsstyrelsen Södermanland – Halvdagsutbildning om aktiva åtgärder ur ett intersektionellt perspektiv.
 • Katedralsskolan Växjö – Föreläsning om genus och likabehandling i skolan.
 • Haninge Kommun – Kartläggning och utveckling av gymnasiets introduktionsprogram.
 • Magelungen AB – Föreläsning för pedagoger och elever om genus och likabehandling i skolan.
 • Intellecta Kommunikation – Föreläsning om genus och jämställdhet.
 • Lerums kommun, tekniska kontoret – Halvdagsutbildning om om jämställdhet och härskartekniker.
 • Förskolorna Upptäckarna – Heldagsutbildning om genus och jämställdhet.
 • KITS AB, IT-byrå – Halvdagsutbildning om #metoo och jämlikhet på arbetsplatsen.
 • Vileda Sverige – Heldagsutbildning och normer och jämställdhet.
 • Västerbottensteatern – Två halvdagsutbildningar för ledningsgruppen om jämlikhet och normer samt härskartekniker.
 • Frontit Stockholm – Föreläsning om härskartekniker för förändringsstrateger.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten – Utbildning i Normkritiska metoder och arbetssätt för under 15 heldagsutbildningar för nyckelgrupper samt ledningen i myndigheten inom ramen för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Utbildning av myndighetens samtliga rådgivare. Utbildning av jämlikhetsstrateger inom myndighetens olika verksamhetsområden. Samarbete med Equalate.
 • Cross the Line – om modet att berätta. Redaktör och jämställdhetsexpert för utställning på Museum Anna Nordlander i Skellefteå 14/2-15/4 2018.

Fabrik 5 i media

Om utställningen Cross the line:

SVT: Metoo blir konstutställning i Skellefteå

P4 Västerbotten: Utställning i spåren av #metoo

Norran: Metoo blir utställning på Museum Anna Nordlander

Om fabrik 5

Jämlikhetskonsult Irja Berntson har lång erfarenhet av normkritisk pedagogik och har utbildat personal- och ledningsgrupper inom såväl privat som offentlig sektor.
Med kunskap och personlighet leder hon företag, organisationer och myndigheter genom processer som verkar för en inkluderande arbetsmiljö och ökad normvariation.
Teori blandas med interaktiva övningar och alla föreläsningar och utbildningar syftar till att ge konkreta verktyg för arbetet framåt och motivation till förändring.

Irja är utbildad journalist och legitimerad gymnasielärare inom bild, språk och media. Hon har lång erfarenhet från skolans värld där hon varit pedagog, utvecklingsledare samt förstelärare med fokus på specialpedagogik och tillgänglig utbildning. Sedan 2016 har Irja varit konsult inom jämlikhetsutbildning, och är en uppskattad föreläsare i både stora och mindre sammanhang.
Spetskompetenser är normer, bemötande och jämlik kommunikation.

Irja Berntson är Certifierad Normingenjör via Add Gender, Sveriges största nätverk för konsulter och experter inom mångfald och jämlikhet. Certifieringen är en kvalitetsstämpel och en garanti för ett förnyande förhållningssätt gentemot normer, jämställdhet och inkludering.

Fabrik 5 är del av Studio Kaos AB.

Sagt om Irja Berntsons föreläsningar

  ”Irja Berntson vet hur man fångar en publik och håller kvar den. Klok, intressant och pedagogisk!”
Medarbetare på Frontit AB

”Känns som att det blir svårt att blunda nu och inte kunna dra paralleller och se tecken från det vi hört under föreläsningen”
Medarbetare på Intellecta kommunikationsbyrå

”Otroligt kompetent och engagerande föreläsare! En dag räckte knappt, det fanns så mycket att fördjupa sig i.”
Medarbetare på Vileda Sverige

 “Irja är kunnig, kompetent och väldigt lätt att lyssna på. Hon inger förtroende.”
Medarbetare på Västerbottensteatern

”Jag kan rekommendera Irja Berntson för att hon på ett roligt, gripande och pedagogiskt sätt fångar publiken och lyssnarna på ett fantastiskt sätt!”
Medarbetare på Förskolorna Upptäckarna, Stockholm.