fabrik 5 – jämlikhetsutbildning

Hej och välkomna!

Fabrik 5 bedriver utbildningsverksamhet inom jämlikhet, normkreativitet samt anti-diskriminering.

För förfrågningar, kontakta irja@fabrik5.se

Tjänster

Behöver ni kompetensutveckling inom jämlikhet, inkludering, genus, anti-diskriminering, normer eller kanske allt det nämnda?
Har ni fastnat i ert jämlikhetsarbete och behöver verktyg och strategier för att komma vidare?
Kanske vet ni inte om er arbetsplats verkligen är så jämlik som den verkar?
Fabrik 5 skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för just er, baserat på era tidigare kunskaper och de förutsättningar som råder i er verksamhet.

Fabrik 5 erbjuder:

 • UTBILDNINGSPAKET: Fortbildning för framtid och framgång! Fortbildningspaket som innehåller kartläggning, utbildning bas, workshop samt sammanfattande och framåtsyftande rapport. Finns även möjlighet att välja till fördjupande utbildningsmoment efter behov. Läs mer längre ner.
 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Längre utbildningsprocesser
 • Kartläggningar
 • Text- och bildanalyser
 • Hjälp att ta fram metodmaterial

Utbildningspaket

Ett fortbildningspaket för er som vill ta helhetsgrepp på organisationens jämlikhetsarbete.
Utbildningspaketet innehåller:
– Kartläggning: genom dokumentanalys och intervju kartlägger vi tidigare jämlikhetsarbete samt behov av kompetensutveckling.
– Utbildning bas: En inspirerande och motiverande grundutbildning kring normer, diskriminering och en inkluderande arbetsmiljö.
– Workshop: För att förankra och levandegöra jämlikhetsarbetet i organisationen arbetar vi gemensamt med metoder med syfte att öka jämlikheten och förebygga diskriminering.
– Rapport: Ni får en sammanfattande och framåtsyftande rapport med samtliga utbildningsmoment och tips och råd om hur ni kan fortsätta jämlikhetsarbetet.
– Tillval, utbildning fördjupning: Vid behov och önskemål finns möjlighet att välja till ytterligare utbildningsmoment som till exempel, Jämlikt ledarskap, Härskartekniker och bemötande, Förebygga sexuella trakasserier, Aktiva åtgärder.

Jämlikt ledarskap

Vad är att leda jämlikt och vilka värden kan vi öka genom att göra det? Hur kan vi som chefer och ledare motivera och stärka medarbetare för att skapa en mer jämlik arbetsplats? Hur jämlika är våra rekryteringsprocesser och arbetsbeskrivningar och vilka attityder och jargonger råder i vår organisation?
Genomgång av lagstiftning och policies som ligger till grund för en inkluderande arbetsplats och av aktiva åtgärder som krävs för att förebygga diskriminering och trakasserier.

Företag, organisationer, myndigheter

Fabrik 5 hjälper företag och organisationer inom både offentlig och privat sektor att skapa mer jämlika arbetsplatser och bli mer inkluderande, trygga och – lönsamma. Genom inspirerande motivation och en gemensam kunskapsbas skapar vi arbetsmiljöer som lever sina värdegrunder och policies i praktiken.

Skola och utbildning

Tack vare lång erfarenhet från skolans värld är uppdrag inom utbildning alltid lite speciella för Fabrik 5. Med utgångspunkt i lagstiftning och läroplaner formar vi en gemensam förståelse och verktygslåda för hur arbetet med en normkreativ och inkluderande skola kan se ut och skapas.

Normkreativ kommunikation

Med utbildning och erfarenhet både som journalist och bildpedagog finns stor kompetens inom språklig och visuell kommunikation. Fabrik 5 erbjuder allt från textanalyser till stöd i att ta fram metodmaterial, självfallet med utgångspunkt i det normkreativa.

Tidigare uppdrag i urval

 • Intellecta, kommunikationsbyrå. Utbildning om en jämlik arbetsplats.
 • Vileda Sverige. Heldag workshop om en jämlik arbetsplats.
 • Lerums kommun, drifttekniska kontoret. Utbildning om jämställdhet och gruppdynamik.
 • Scanpack, Svenska mässan Göteborg. Föreläsning om vinsten med jämställda företag.
 • KITS AB, IT-byrå. Föreläsning om jämlikhet och #metoo.
 • Västerbottensteatern. Två dagars utbildning i härskartekniker och kränkande beteenden.
 • Cross the Line – om modet att berätta. Redaktör och jämställdhetsexpert för utställning på Museum Anna Nordlander i Skellefteå 14/2-15/4 2018.
 • Frontit Stockholm, förändringskonsulter –  Föreläsning om härskartekniker och vinsten med jämlikhet.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten – utbildning i Normkritiska metoder och arbetssätt för 15 nyckelgrupper i myndigheten, samt myndighetens alla rådgivare, inom ramen för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). (I samarbete med Equalate)

Fabrik 5 i media

Om utställningen Cross the line:

SVT: Metoo blir konstutställning i Skellefteå

P4 Västerbotten: Utställning i spåren av #metoo

Norran: Metoo blir utställning på Museum Anna Nordlander

Länk till presentation på Sveriges Talare

Om fabrik 5

Jämlikhetskonsult Irja Berntson har lång erfarenhet av normkreativ pedagogik och verksamhetsutveckling efter bland annat tio år som pedagog och utvecklingsledare på Fryshuset i Stockholm.
Sedan 2016 är Irja konsult inom jämlikhetsutbildning.

Genom kunskap och humor leder hon företag, organisationer och myndigheter genom processer som verkar för en inkluderande arbetsmiljö och ökad normvariation.
Hennes föreläsningar är inspirerande ögonöppnare som ger motivation och konkreta verktyg i arbetet med att höja kompetens och lönsamhet genom mångfald.

Sagt om Irja Berntsons föreläsningar

  ”Irja Berntson vet hur man fångar en publik och håller kvar den. Klok, intressant och pedagogisk!”
Medarbetare på Frontit AB

”Känns som att det blir svårt att blunda nu och inte kunna dra paralleller och se tecken från det vi hört under föreläsningen”
Medarbetare på Intellecta kommunikationsbyrå

”Otroligt kompetent och engagerande föreläsare! En dag räckte knappt, det fanns så mycket att fördjupa sig i.”
Medarbetare på Vileda Sverige

 “Irja är kunnig, kompetent och väldigt lätt att lyssna på. Hon inger förtroende.”
Medarbetare på Västerbottensteatern

Blogg

8 mars-utmaning!

“Men det är vad kunderna vill haaaa…” Hur många gånger har vi inte hört den tröttsamma förklaring på frågeställningar om allt från klädbutikers uppdelning till vem som får chefsuppdragen.Men är det verkligen så? Jag har en utmaning till er, kunder och konsumenter! Populärkultur är ett sådant område där (cis*-)män dominerar starkt. En studie, gjord 2018, …

Rymden tur och retur.

Bland det mest fundamentala, och svårsålda, i mitt uppdrag som jämlikhetsutbildare är insikten att jämställdhet och jämlikhet är kunskapsområden och inte åsiktsditon.Många tycker mycket. Många har personliga anekdoter och erfarenheter som de vill påtala som allmängiltiga och likvärdiga med år av forskning och statistik.Lite hårddraget brukar jag jämföra med människor som ansåg (anser…) att jorden …

Kontakt

irja@fabrik5.se

Fabrik 5
Störtloppsv 3
129 46 Hägersten

+46 (0)733- 44 50 62