Om fabrik 5

Jämlikhetskonsult Irja Berntson har lång erfarenhet av normkritisk pedagogik och har utbildat personal- och ledningsgrupper inom såväl privat som offentlig sektor.
Med kunskap och personlighet leder hon företag, organisationer och myndigheter genom processer som verkar för en inkluderande arbetsmiljö och ökad normvariation.
Teori blandas med interaktiva övningar och alla föreläsningar och utbildningar syftar till att ge konkreta verktyg för arbetet framåt och motivation till förändring.

Irja är utbildad journalist och legitimerad gymnasielärare inom bild, språk och media. Hon har lång erfarenhet från skolans värld där hon varit pedagog, utvecklingsledare samt förstelärare med fokus på specialpedagogik och tillgänglig utbildning. Sedan 2016 har Irja varit konsult inom jämlikhetsutbildning, och är en uppskattad föreläsare i både stora och mindre sammanhang.
Spetskompetenser är normkreativitet och jämlik kommunikation.

Irja Berntson är Certifierad Normingenjör via Add Gender, Sveriges största nätverk för konsulter och experter inom mångfald och jämlikhet. Certifieringen är en kvalitetsstämpel och en garanti för ett förnyande förhållningssätt gentemot normer, jämställdhet och inkludering.

Sagt om Irja Berntsons föreläsningar

  ”Irja Berntson vet hur man fångar en publik och håller kvar den. Klok, intressant och pedagogisk!”
Medarbetare på Frontit AB

”Känns som att det blir svårt att blunda nu och inte kunna dra paralleller och se tecken från det vi hört under föreläsningen”
Medarbetare på Intellecta kommunikationsbyrå

”Otroligt kompetent och engagerande föreläsare! En dag räckte knappt, det fanns så mycket att fördjupa sig i.”
Medarbetare på Vileda Sverige

 “Irja är kunnig, kompetent och väldigt lätt att lyssna på. Hon inger förtroende.”
Medarbetare på Västerbottensteatern

”Jag kan rekommendera Irja Berntson för att hon på ett roligt, gripande och pedagogiskt sätt fångar publiken och lyssnarna på ett fantastiskt sätt!”
Medarbetare på Förskolorna Upptäckarna, Stockholm.