Om fabrik 5

Jämlikhetskonsult Irja Berntson har lång erfarenhet av normkreativ pedagogik och verksamhetsutveckling efter bland annat tio år som pedagog och utvecklingsledare på Fryshuset i Stockholm.
Sedan 2016 är Irja konsult inom jämlikhetsutbildning.

Genom kunskap och humor leder hon företag, organisationer och myndigheter genom processer som verkar för en inkluderande arbetsmiljö och ökad normvariation.
Hennes föreläsningar är inspirerande ögonöppnare som ger motivation och konkreta verktyg i arbetet med att höja kompetens och lönsamhet genom mångfald.

Sagt om Irja Berntsons föreläsningar

  ”Irja Berntson vet hur man fångar en publik och håller kvar den. Klok, intressant och pedagogisk!”
Medarbetare på Frontit AB

”Känns som att det blir svårt att blunda nu och inte kunna dra paralleller och se tecken från det vi hört under föreläsningen”
Medarbetare på Intellecta kommunikationsbyrå

”Otroligt kompetent och engagerande föreläsare! En dag räckte knappt, det fanns så mycket att fördjupa sig i.”
Medarbetare på Vileda Sverige

 “Irja är kunnig, kompetent och väldigt lätt att lyssna på. Hon inger förtroende.”
Medarbetare på Västerbottensteatern