Tjänster

Behöver ni kompetensutveckling inom jämlikhet, inkludering, genus, anti-diskriminering, normer eller kanske allt det nämnda?
Har ni fastnat i ert jämlikhetsarbete och behöver verktyg och strategier för att komma vidare?
Kanske vet ni inte om er arbetsplats verkligen är så jämlik som den verkar?
Fabrik 5 skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för just er, baserat på era tidigare kunskaper och de förutsättningar som råder i er verksamhet.

Fabrik 5 erbjuder:

 • UTBILDNINGSPAKET: Fortbildning för framtid och framgång! Fortbildningspaket som innehåller kartläggning, utbildning bas, workshop samt sammanfattande och framåtsyftande rapport. Finns även möjlighet att välja till fördjupande utbildningsmoment efter behov. Läs mer längre ner.
 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Längre utbildningsprocesser
 • Kartläggningar
 • Text- och bildanalyser
 • Hjälp att ta fram metodmaterial

Utbildningspaket

Ett fortbildningspaket för er som vill ta helhetsgrepp på organisationens jämlikhetsarbete.
Utbildningspaketet innehåller:
– Kartläggning: genom dokumentanalys och intervju kartlägger vi tidigare jämlikhetsarbete samt behov av kompetensutveckling.
– Utbildning bas: En inspirerande och motiverande grundutbildning kring normer, diskriminering och en inkluderande arbetsmiljö.
– Workshop: För att förankra och levandegöra jämlikhetsarbetet i organisationen arbetar vi gemensamt med metoder med syfte att öka jämlikheten och förebygga diskriminering.
– Rapport: Ni får en sammanfattande och framåtsyftande rapport med samtliga utbildningsmoment och tips och råd om hur ni kan fortsätta jämlikhetsarbetet.
– Tillval, utbildning fördjupning: Vid behov och önskemål finns möjlighet att välja till ytterligare utbildningsmoment som till exempel, Jämlikt ledarskap, Härskartekniker och bemötande, Förebygga sexuella trakasserier, Aktiva åtgärder.

Jämlikt ledarskap

Vad är att leda jämlikt och vilka värden kan vi öka genom att göra det? Hur kan vi som chefer och ledare motivera och stärka medarbetare för att skapa en mer jämlik arbetsplats? Hur jämlika är våra rekryteringsprocesser och arbetsbeskrivningar och vilka attityder och jargonger råder i vår organisation?
Genomgång av lagstiftning och policies som ligger till grund för en inkluderande arbetsplats och av aktiva åtgärder som krävs för att förebygga diskriminering och trakasserier.

Företag, organisationer, myndigheter

Fabrik 5 hjälper företag och organisationer inom både offentlig och privat sektor att skapa mer jämlika arbetsplatser och bli mer inkluderande, trygga och – lönsamma. Genom inspirerande motivation och en gemensam kunskapsbas skapar vi arbetsmiljöer som lever sina värdegrunder och policies i praktiken.

Skola och utbildning

Tack vare lång erfarenhet från skolans värld är uppdrag inom utbildning alltid lite speciella för Fabrik 5. Med utgångspunkt i lagstiftning och läroplaner formar vi en gemensam förståelse och verktygslåda för hur arbetet med en normkreativ och inkluderande skola kan se ut och skapas.

Normkreativ kommunikation

Med utbildning och erfarenhet både som journalist och bildpedagog finns stor kompetens inom språklig och visuell kommunikation. Fabrik 5 erbjuder allt från textanalyser till stöd i att ta fram metodmaterial, självfallet med utgångspunkt i det normkreativa.

Tidigare uppdrag i urval

 • Byggnads – Tvådelad utbildningsserie för alla regionsförbund.
 • IUC Stål & Verkstad – Föreläsningsfilm i fyra delar om jämlikhet, normer och bemötande.
 • Nordens Fotoskola – Föreläsning om normkritisk bildkommunikation
 • Region Västerbotten – Framtagande av ”Vår gemensamma kultur” i samarbete med Krux Ab.
 • Ahlsell – Föreläsning om Inkluderande ledarskap 
 • Dagens industri, bildredaktionen – Föreläsning Utmana din visuella kompetens
 • Hässelby Villastads skola – Föreläsning om jämlikhet och digitalisering
 • Sveriges Byggindustrier/Galaxen Bygg – Föreläsning Att bygga nya normer
 • Midroc Automation – Föreläsning om att arbeta som kvinna i mansdominerade branscher.
 • Nira Dynamics – Föreläsning En jämlik arbetsplats
 • Länsstyrelsen Södermanland – Halvdagsutbildning om aktiva åtgärder ur ett intersektionellt perspektiv
 • Katedralsskolan Växjö – Föreläsning om genus och likabehandling i skolan.
 • Haninge Kommun – Kartläggning och utveckling av gymnasiets introduktionsprogram.
 • Magelungen AB – Föreläsning för pedagoger och elever om genus och likabehandling i skolan.
 • Intellecta Kommunikation – Föreläsning om genus och jämställdhet
 • Lerums kommun, tekniska kontoret – Halvdagsutbildning om om jämställdhet och härskartekniker
 • Förskolorna Upptäckarna – Heldagsutbildning om genus och jämställdhet.
 • KITS AB, IT-byrå – Halvdagsutbildning om #metoo och jämlikhet på arbetsplatsen
 • Vileda Sverige – Heldagsutbildning och normer och jämställdhet
 • Västerbottensteatern – Två halvdagsutbildningar för ledningsgruppen om jämlikhet och normer samt härskartekniker.
 • Frontit Stockholm – Föreläsning om härskartekniker för förändringsstrateger
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten – Utbildning i Normkritiska metoder och arbetssätt för under 15 heldagsutbildningar för nyckelgrupper samt ledningen i myndigheten inom ramen för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Utbildning av myndighetens samtliga rådgivare. Utbildning av jämlikhetsstrateger inom myndighetens olika verksamhetsområden.
 • Cross the Line – om modet att berätta. Redaktör och jämställdhetsexpert för utställning på Museum Anna Nordlander i Skellefteå 14/2-15/4 2018.

Fabrik 5 i media

Om utställningen Cross the line:

SVT: Metoo blir konstutställning i Skellefteå

P4 Västerbotten: Utställning i spåren av #metoo

Norran: Metoo blir utställning på Museum Anna Nordlander